Sosiaalivastuu

Olemme vakuuttuneet siitä, että sosiaalisen vastuun ei tulisi olla vain täydennys liiketoimintaan. Yhteiskunnallinen vastuu on olennainen osa perustoimintaamme, ja se pohjautuu huolellisen suhtautumisen periaatteisiin koskien asiakkaiden ja partnerien intressejä ja alueita, sosiaalis-taloudellisen kehityksen edistämiseen, näillä alueilla suotuisan liiketoimintaympäristön luomiseen, kunnollisten työolosuhteiden ylläpitämiseen sekä ihmisten sosiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin. Meidän sosiaalinen tehtävämme on tukea maamme väestön ja talouden kasvavia tarpeita sähköllä ja lämmöllä.

Tarkoituksemme on kehittyä dynaamisesti, parantaa taloudellisia tuloksia, nykyaikaistaa teknistä konekantaa ja parantaa yrityksen investointi houkuttelevuutta huomioiden yhteiskunnan ja valtion intressien yhtenäisyys.

Yhdistämme arvomme liiketoiminnan käytäntöön ja noudatamme avoimuus- ja läpinäkevyysperiaatteita kaikissa yhteiskuntaan vaikuttavissa toimissamme.

TGC-1 TSD:n sosiaalinen vastuu – vastuu seuraaville:

  • tunnolliset kuluttajat sähkön ja lämmön toimituksesta tarvittavassa määrin ja tarvittavan laadukkaana taloudellisesti perustellulla hinnalla;
  • osakkeenomistajien vakauden säilyttämisestä yhtiön hallinnassa ja vakaista taloudellisista käyttöarvoista, kunnollisten työolosuhteiden luomisesta;
  • työntekijöiden työoikeuksien noudattamisesta, työturvallisuuden turvaamisesta, ammattilaisen ja henkilökohtaisen potentiaalin kehityksen edistämisestä;
  • yhteistyökumppanien, toimittajien ja urakoitsijoiden velvoitteiden suorittamisesta ja liiketoiminnan etiikkaperiaatteiden noudattamisesta;
  • yhtiön alueiden ihmisten ja paikallisyhteisöjen tunnollisen verojen maksamisesta, työpaikkojen tarjouksesta, kansalaisyhteiskunnan aloitteiden kannatuksesta ja muista osallistumismuodoista alueiden sosiaalis-taloudellisessa kehityksessä;
  • koko yhteiskunnan ja tulevien sukupolvien panoksestaan luoda suotuisat elinolosuhteet, vähentää kielteistä ympäristövaikutusta sekä edistää energiatehokkuutta, energiaturvallisuutta ja luonnonvarojen säästämistä.