Hyväntekeväisyystoiminta

Toteuttaen ohjelmia korporatiivisen kestävyyden ja sosiaalisen vastuun alalla me edistämme maamme henkisen ja älyllisen potentiaalin kehitystä ja sosiaalista kumppanuutta.

Meidän sponsori- ja hyväntekeväisyystoimintamme on suunnattu henkisten ja kansallisten arvojen elvyttämiseen, tieteellis-teknisen kehityksen edistämiseen ja terveellisten elintapojen edistämiseen.

Painopistesuunnat meille ovat:

  • kulttuurin ja taiteen kehityksen edistäminen, historiallisen perinnön ja perinteiden säilyttäminen;
  • tieteen ja koulutuksen kannatus;
  • ohjelmien laatiminen energiatehokkuuden ja energiansäästön alalla;
  • hankkeiden tukeminen ympäristönsuojelun alalla;
  • kansalaisten terveyden ja hyvinvoinninsuojelu, lääketieteen tukeminen, terveellisen elämäntavan ja urheilun edistäminen;
  • vähätuloisen väestön avustaminen.

TGC-1 TSD hoitaa erilaisia rahastoja ja ei-kaupallisia järjestöjä ja sen lisäksi se toteuttaa omia sosiaalisesti merkittäviä hankkeita.

Päätöksen avustamisesta tekee TGC-1 TSD:n yhteydessä toimiva hyväntekeväisyyslautakunta. Jos haluatte lähettää hakemuksen hyväntekeväisyysprojektin, konferenssin tai muiden tilaisuuksien määrärahoituksesta, täyttäkää yksi seuraavista lomakkeista:

Hakemus hyväntekeväisyysprojektin määrärahoituksesta

Hakemus konferenssin tai muiden tilaisuuksien määrärahoituksesta

Täytetyt hakemukset lähettäkää TGC-1 Oyj´n Shipitsyn.RA@tgc1.ru

Tarvittaessa lautakunta voi kysyä lisätietoa hankkeesta.