Luonnonsuojelu

Pidämme luvattomana mitä tahansa riskiä, joka liittyy välittömään vaaraan ihmishengelle tai ympäristökatastrofin mahdollisuuteen, ja tunnistamme vastuumme vaikutuksesta ympäristöön nykyisille ja tuleville sukupolville.

Käyttämiemme teknologioiden tekeminen ympäristölle turvallisemmaksi, energiatehokkuuden ja -resurssien säästäminen, vastapaine- ja vesivoimalaitosten käytön aiheuttamien teknogeenisten vähentäminen ja ympäristönsuojelu ovat erittäin tärkeitä.

TGC-1:n toiminta ympäristönsuojelun alalla perustuu seuraaviin perusperiaatteisiin:

  • luonnonsuojelulainsäädännön tiukka noudattaminen;
  • ekologisten käyttöarvojen jatkuva parantaminen;
  • kielteisen ympäristövaikutuksen ehkäiseminen.

Toimimme yhteistyössä alueen johtavien tutkimuslaitosten kanssa, tarjoamalla tukea energiakompleksille tutkimus- ja suunnittelutyönä .