Nevski-haaraosasto

Nykyään Nevskij-haaraosastoon on keskitetty perusosa TGC-1 JSC:n tuotantokapasiteettia. Siihen kuuluu 11 lämpövoimalaa ja 7 vesivoimalaa.

Alueen energia-alan kehityksen historia

Sähkön aika alkoi Pietarissa 1870-luvuilla. Siihen aikaan Aleksanteri Lodygin kehitti sähköisen lampun, Pavel Jablochkovin venäläinen valo valoitti Pariisin, kokeillaan sähkönsiirtoa pitkien matkojen yli ja Pietarissa edistyy täyttä vauhtia Liteinyi-sillan valaistuksen suunnittelu ja ensimmäisen sähkövoimalaitoksen rakentaminen Okhtinskiji-ruutitehtaissa.

Vuonna 1883 Pietarin kaupungin hallinto myönsi yhtiölle Simens-Galske luvan tehdä Nevskij-prospektin valaistus. Admiralteistvon ja Anichkovin sillan välisellä matkalla pannaan ensimmäistä kertaa palamaan 32 sähkölyhtyä. Ne saivat virran sähkövoimalaitoksilta, jotka sijaitsivat Moika- ja Fontanka- jokien laituriin kiinitetyillä proomuilla. Samaan aikaan rakennettiin sähkövoimalaitoksia Tsarskoje Seloon ja Vasiljevskij-saarelle ja niin sanotut talojen yhteydessä olevat sähkövoimalaitokset tulivat suosioon. 1897–1898-luvuilla ilmestyi kolme keskeistä sähkövoimalaitosta.

Vuonna 1906 Genrikh Graftio suunnittelee ja vuosi myöhemmin käynnistää raitiovaunusähkölaitoksen. 15 vuoden kuluttua 8.lokakuuta 1922 Petrogradissa itettuub käyttöön ensimmäinen Neuvostoliiton lämpövoimala Krasnyi Oktjabr (Punainen Lokakuu).

Vuonna 1918 alkoi Volkhovskaja-vesivoimalan rakentaminen. Se avattiin vuonna 1926, ja vuoden päästä se oli saavuttanut jo asennetun tehon. Kun oli otettu käyttöön tämä voimalaitos sekä useita muuntamoa ja 35 kV kaapelirengasta, silloin perustettiin järjestelmä, jonka mukaan sähkön jakelu ja sähkövoimalaitosten ohjaus alkoi toteutua keskeisestä valvomosta.

Vuonna 1927 alullepantu Nizne-Svirskaja-vesivoimala käynnistettiin vuonna 1933. Samanaikaisesti otettiin käyttöön 22 kV sähkönsiirtolinja välillä Svirj-Leningrad, jota rakennettiin ensimmäisen kerran kokonaan kotimaassa valmistetuilla laitteilla.

Vuonna 1929 keskitettyjä vastapainevoimalaitoksia modernisoitiin ja kattiloiden tulipesissä aloitettiin polttaa hiilipölyä. Vuonna 1933 otettiin käyttöön Dubrovskaja-vesivoimala, ensimmäistä voimalaitosta maassamme, jonka rakensivat yksinomaan neuvostoasiantuntijat. Kaikki sen laitteet oli valmistettu kotimaisissa tehtaissa.

Sodanjälkeinen kausi

Vasileostrovskaja-vastapainevoimalaitoksen jälleenrakentamisen jälkeen siitä tuli ensimmäinen voimalaitos, joka tuotti sähköenergiaa sekä teolliselle että kunnallistaloudelliselle keskuslämmityspohjalla. Vuonna 1950 ryhdyttiin rakentamaan Narvan vesivoimalaitosta, ja viisi vuotta myöhemmin se otettiin käyttöön täydellä kapasiteetillaan 125 MW. Tämän vesivoimalan rakentaminen on ratkaissut Leningradin, Leningradin alueen ja Viron tasavallan sähkösyöttöongelman. 1955-1958-luvuilla otettiin käyttöön vielä kolme lämpövoimalaa: Pervomaiskaja-, Avtovskaja- ja Viipurin laitos. Lenigradin energiajärjestelmän Intensiivisen kehittämisen kaudella 1970-1980-luvuilla rakennettiin Pohjois- ja Etelä-vastapainevoimalaitokset, joissa oli 100 ja 250 MW kaukolämpöyksiköt.

TGC-1 Pietarissa ja Leningradin oblastissa tänään

TGC-1:n kokoonpanoon Pietarissa ja Leningradin oblastissa on yhdistetty 11 lämpövoimalaitosta, yksi vesivoimala ja kaksi sarjaan kytkettyä vesivoimalakokonaisuutta: Laatokan ja Vuoksen yksiköt. Alueen vesivoimavaroja on hyödynnetty Narvan, Vuoksen ja Volhova jokien vesistöillä. Alueella toimivien voimalaitoksien yhteen laskettu teho on: sähkö — 4000 MW, lämpö — noin 12000 Gcal/h.

Vuonna 2006 Pravoberezhjana-lämpövoimalaitos otettiin käyttöön. Vuosina 2009-2010 kaksi uutta turboaggregaattia otettiin käyttöön Viipurin ja Vasilinsaaren Lämpövoimalaitoksissa sekä neljä hydroaggregaattia Volhovan, Svetogorskin ja Lesogorskin vesivoimalaitoksissa.

Vuonna 2011 TGC-1 otti käyttöön uuden hydroaggregaatin Svetogorskin ja Lesogorskin vesivoimaloilla (kuuluvat Vuoksen sarjaan kytkettyihin vesivoimaloihin), Pietarissa käynnistettiin toimintaan Pervomaiskaja-lämpövoimalan uusi PGU-laitosyksikkö (höyryvoima- ja kaasuturbiinikombiyksikkö). Juzhnaja-lämpövoimalaitoksen uuden laitosyksikön rakennustyöt saatettiin loppuun.

Vuoden 2012 aikana yhtiö on jatkanut Vuoksen sarjaan kytkettyjen vesivoimaloiden uudelleenrakennustöitä asentamalla uuden hydroaggregaatin Lesogorskin vesivoimalaitoksessa. Pietarissa alkoi toimia Pravoberezhjana-lämpövoimalaitoksen höyryvoima- ja kaasuturbiinikombiyksikkö (PGU), jonka teho on 450 MW.

Parhaillaan yhtiö on toteuttamassa päälaitteiston uusimiseen ja uudelleenrakentamiseen kuuluvia töitä, on ottamassa käyttöön nykyaikaisia  automatisoituja prosessinhallintajärjestelmiä sekä telemekaanisia ja tietoliikennejärjestelmiä.