Missio ja strategia

Kansainvälisiin liiketoiminnan standardeihin, kapasiteettiemme käyttöön ympäristövastuullisella tavalla ja innovatiivisten sosiaalisten käytäntöjen käyttöönottoon perustuen TGC-1 pyrkii pääsemään energiamarkkinoiden johtoon, olemaan luotettava kumppani investoijille, huolehtimaan osakkeenomistajien eduista ja täyttämään asiakkaidemme korkeimmat vaatimukset.

Hyödyntäen parasta energia-alan vuosisataisen historian aikana kertymää kokemuksesta otamme käyttöön kehittynyttä teknologiaa, luomme sähköenergiaa ja toimitamme sitä ihmisille.

Missio

Väestön, liiketoiminnan ja valtion sähkö- ja lämpötarpeiden tehokkain ja turvallinen toimitus.

Visio

TGC-1 pyrkii tulemaan Venäjän parhaimmaksi energiayhtiöksi. Yhtiön strategia on suunnattu käyttöomaisuuden uudistamiseen varmistaakseen tehokas toiminta sähkömarkkinoiden uusissa olosuhteissa. Se toteutetaan hyväksytyn TGC-1:n investointiohjelman kautta.

Tavoitteet

  • tehokas ja vakaa kehitys;
  • investointihoukuttelevuuden lisääminen;
  • tulojen ja voiton kasvu, maksuvalmiuden lisääminen;
  • hallinnon tehokkuuden kohottaminen ja kustannusten alentaminen;
  • yrityksen toimintariskien alentaminen;
  • ammattilaisten joukon luominen ja luottamuksen kehittäminen.

Tavoitteiden saavuttamisen keinot

  • tähtääminen kuluttajan tyydyttämiseen - ainoa tapa taata osakkeenomistajien intressit voiton ja liiketoiminnan arvon kasvussa;
  • liiketoiminnan maksimaalinen läpinäkyvyys;
  • yhtiön pitkäaikaisen kilpailukyvyn luominen rakentamalla ja ylläpitämällä pitkäaikaisia suhteita avainkumppanien kanssa.